Mobil logga 4

Vi värnar om livskvalité för våra äldre

 Vi finns i Falkenberg och vår verksamhetsidé grundar sig på ett värdegrundsarbete, ett värdefullt liv och välbefinnande.

Vi avvecklar vår verksamhet som upphör vid årsskiftet 20/21.
Vi tar därför inte emot nya kunder. 

Vårt mål är att du som behöver vård och omsorg ska leva självständigt under trygga förhållanden, och att vi ska göra din vardag enklare och innehållsrikare. Allt utifrån gällande lagstiftning och kommunens krav och riktlinjer. För oss är det viktigt att du blir bemött med respekt och värdighet samt ett välbefinnande, tillit och glädje.

Du bokar oss via Falkenbergs kommun.

Hushållsnära tjänster kan du beställa direkt av oss, även om du inte har hemtjänst. Vi erbjuder hemstädning, enstaka besök eller städabonnemang, storstädning, fönsterputsning och ledsagning.

De flesta hushållsnära tjänster är s.k. RUT -tjänster som är skattereducerade och vi hjälper dig att göra avdraget på 50 %.

För ett värdefullt liv och välbefinnande!

Ring oss 0730 224470 eller