Mobil logga 4

Vi värnar om livskvalité för våra äldre

 Vi finns i Falkenberg och vår verksamhetsidé grundar sig på ett värdegrundsarbete, ett värdefullt liv och välbefinnande.

Vi avvecklar vår verksamhet som upphör vid årsskiftet 20/21.
Vi tar därför inte emot nya kunder. 

För ett värdefullt liv och välbefinnande!