Mobil logga 4

Hemtjänst på dina villkor!

Vi avvecklar vår verksamhet som upphör vid årsskiftet 20/21.
Vi tar därför inte emot nya kunder. 

Vår verksamhetsidé grundar sig på ett värdegrundsarbete, ett värdefullt liv och välbefinnande.

Vår verksamhetsidé

För oss är detta självklarhet:
·         Självbestämmande
·         Delaktighet
·         Integritet
·         Gott bemötande med respekt
·         Trygghet
·         Insatser av god och hög kvalitet
·         Kontinuitet
 
Det innebär en meningsfull tillvaro samt ökade möjligheter till livskvalité. Vårt mål är att du som behöver vård och omsorg ska leva självständigt under trygga förhållanden, och att vi ska göra din vardag enklare och innehållsrikare. Allt utifrån gällande lagstiftning och kommunens krav och riktlinjer. För oss är det viktigt att du blir bemött med respekt och värdighet och ett välbefinnande av tillit och glädje.

Våra medarbetare

Medarbetare med lång erfarenhet av vård och omsorg, där empati och lyhördhet är självklarheter. Både undersköterskor, vårdbiträden och kvalitetsombud finns i vår personalgrupp.

Vi kvalitetssäkrar vår personal genom utbildning, drog – och alkoholpolicy samt kontroll på brottsregistret. För att säkra att rätt personer kommer in i ditt hem. Vi har regelbunden kvalitetsuppföljning för att säkra omsorgen.

Språk förutom svenska är engelska och arabiska. Vilket kommer att styra rekrytering, om andra språk blir aktuella.

Vi har även återkommande aktiviteter för kunder och anhöriga som ordnas kontinuerligt.

Det är kommunen som beslutar om du har rätt till hemtjänst och i vilken omfattning, men det är du som bestämmer vem som ska utföra det.

Vi värnar om livskvalité för våra äldre

Du väljer oss genom Falkenbergs kommun.