Mobil logga 4

Om oss

Vi avvecklar vår verksamhet som upphör vid årsskiftet 20/21.
Vi tar därför inte emot nya kunder. 

Vår verksamhetsidé grundar sig på ett värdegrundsarbete, ett värdefullt liv och välbefinnande.

Yvonne Carlsson

Ägare, verksamhetschef
Tidigare erfarenheter: Många års erfarenhet som verksamhetschef inom hemtjänst och personlig assistans.

Medlem i Arbetsgivarföreningen KFO www.kfo.se

Vår integritetspolicy

Vi gör livet lite enklare!

Ring oss 0730 224470 eller