Mobil logga 4

Om oss

Vår verksamhetsidé grundar sig på ett värdegrundsarbete, ett värdefullt liv och välbefinnande.

Yvonne Carlsson

Ägare, verksamhetschef
Tidigare erfarenheter: Många års erfarenhet som verksamhetschef inom hemtjänst och personlig assistans.

Ulrika Turesson

Gruppchef och planerare
Tidigare erfarenheter: Många års erfarenhet av ledarskap och omsorg.

Ritva Torvinen

Planerare
Tidigare erfarenheter: Undersköterska med många års erfarenhet inom vård och omsorg.

Laudi Radi

Vårdbiträde
Tidigare erfarenheter: Många års erfarenhet inom vård och omsorg.

Emina Hrustemovic

Undersköterska
Tidigare erfarenheter: Många års erfarenhet inom vård och omsorg. Demens och psykiska sjukdommar hos äldre

Katarina Knutsson

Vårdbiträde
Tidigare erfarenheter: Många års erfarenhet inom vård och omsorg.

Rebecka Schäfer

Undersköterska/arbetsplatsombud/skyddsombud
Tidigare erfarenheter: Många års erfarenhet inom vård och omsorg. 

Peter Johanson.

Vårdbiträde
Tidigare erfarenheter: Erfarenhet av omsorg.

Therése  Sjöström

Undersköterska
Tidigare erfarenheter: Många års erfarenhet inom vård och omsorg.

Medlem i Arbetsgivarföreningen KFO www.kfo.se

Vår integritetspolicy

Vi gör livet lite enklare!

Ring oss 0730 224470 eller