Mobil logga 4

Om oss

Vår verksamhetsidé grundar sig på ett värdegrundsarbete, ett värdefullt liv och välbefinnande.

Yvonne Carlsson

Ägare, verksamhetschef
Tidigare erfarenheter: Många års erfarenhet som verksamhetschef inom hemtjänst och personlig assistans.

Simone Skytthed

Undersköterska

Många års erfarenhet inom vård och omsorg.

Dona Berisha

Undersköterska

Många års erfarenhet inom vård och omsorg.

Laudi Radi

Vårdbiträde
Tidigare erfarenheter: Många års erfarenhet inom vård och omsorg.

Ebba Hermansson

Vårdbiträde

Många års erfarenhet inom vård och omsorg.

Katarina Knutsson

Vårdbiträde
Tidigare erfarenheter: Många års erfarenhet inom vård och omsorg.

Rebecka Schäfer

Undersköterska/arbetsplatsombud/skyddsombud
Tidigare erfarenheter: Många års erfarenhet inom vård och omsorg. 

Medlem i Arbetsgivarföreningen KFO www.kfo.se

Vår integritetspolicy

Vi gör livet lite enklare!

Ring oss 0730 224470 eller